Català | Castellano

Pallars creix

Les instal·lacions actuals de Pallars són insuficients per acollir a les associades i les seves famílies. Per aquest motiu els pares del grup promotor estem impulsant la construcció i equipaments d'una nova seu a Lleida.

Per a aquest projecte s'ha aconseguit el suport de la Fundació Planas Casals que s'encarregarà de l'obtenció de recursos per a la construcció de l'immoble. La Fundació Planas Casals, constituïda l'any 2009, és una entitat privada catalana sense afany de lucre. Es regeix per la llei Catalana de Fundacions i pels seus estatuts. Està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2593, i classificada com a Fundació benèfica de tipus cultural i assistencial.

Pots col·laborar mitjançant donatius o aportacions periòdiques a:

Fundació Planas Casals – Projecte Pallars
La Caixa c/c 2100-1366-11-0200179196

Les quantitats donades a la Fundació per persones físiques donen dret a una deducció del 25% de l'impost sobre la Renda. Les quantitats donades per persones jurídiques poden deduir-se de la quota de l'Impost de Societats, amb els límits que marca la Llei 49/2002.