Català | Castellano

Projecte educatiu

El projecte educatiu de Pallars s’orienta a desenvolupar de forma íntegra la personalitat de les joves mitjançant activitats en el temps de lleure i tenint en compte tant la dimensió humana com l'espiritual de la persona. Totes les activitats s’encaminen a fomentar l’adquisició de valors i virtuts humanes.

Valors personals. Aprendre a ser.

Les activitats ajuden a consolidar el caràcter, desenvolupar la personalitat i actuar cada vegada amb més autonomia, criteri i responsabilitat.

 • Estudi dirigit

  • L’objectiu d’aquesta activitat és l’adquisició d’hàbits d’estudi, treball, laboriositat, ordre i aprofitament del temps.

 • Tallers artístics

  • Pintura, manualitats, música o cuina són un vehicle per a la educació del gust, l’harmonia, la bellesa i la creativitat.

 • Tallers culturals

  • A través de cinemafòrums, conferències i visites culturals s’obren horitzons i s’amplien coneixements.

 • Tallers de valors i preceptuació

  • Un dels mitjans específic diferenciador de Pallars és l’atenció personalitzada i professional a cada associada que es realitza d’acord amb la família.

Valors grupals. Aprendre a conviure.

Les activitats en grup milloren les aptituds per al treball en equip, la resolució de conflictes, respectant el pluralisme i la comprensió mútua. Ajuden a assolir amistats fermes i a unir esforços i treure endavant un projecte comú.

 • Participació en el festival d’esquetxos musicals de Catalunya

 • Teatre

 • Jocs de grup i competicions esportives

 • Excursions

 • Colònies d’estiu. Campaments.

Valors socials. Aprendre a donar.

Les activitats de solidaritat capaciten les joves per donar el seu temps als altres, interessar-se per totes les persones, actuar amb elles i compartir les seves inquietuds.

 • Encàrrecs en el propi centre educatiu segons l’edat.

 • Serveis socials.

  • Visites a avis i persones necessitades, distribució de joguines i menjar per Nadal, etc.

 • Camps de treball

  • S’aprofiten els mesos de vacances per a projectes solidaris en altres països.